Psikolojik Savaş-2

Psikolojik Savaş-2

Psikolojik harekat, hedef birey, grup ve toplumların tutum ve davranışlarını etkilemek suretiyle düşünce, duygu ve davranışlara etki yapmaya yönelik faaliyetlerdir.

Özel Savaş-2

Özel Savaş-2

Özel savaş olarak ele aldığımız olgu, sınıflı uygarlıklar boyunca geliştirilen baskı ve egemenlik aracı olarak başvurulan savaşın bir biçimidir.

Sayfa 3 - 5 1 2 3 4 5

Önerilenler