Hakkımızda

Kürdistan Stratejik Araştırmalar Merkezi, Ortadoğu toplumlarının sorunlarına çözüm seçenekleri oluşturmak için çalışmalar yapan bir düşünce merkezidir. Ortadoğu toplumlarının kendi aralarında ve dünyanın diğer toplumları ile ilişkilerindeki zorlanma ve kırılmaların gerçekçi nedenlerini açığa çıkarmak, bölge ve dünyadaki gelişmelere yönelik bilimsel öngörülerde bulunmak, yerleşik değerleri yadsımadan ayrı ayrı toplumsal sorunlara güncel-evrensel çözüm opsiyonları ile yanıt olmak, Merkezin çalışmalarının ana eksenini teşkil etmektedir.

Köklü uygarlık gelenekleri olan Ortadoğu toplumunun kendi geçmişine sahip çıkmak ve geleceğini garanti altına alabilmek için bugününü çağımızın evrensel değerleri ile uyumlu biçimde düzenlemek gibi bir zorunluluğu vardır. Merkezimiz, Ortadoğu’da demokrasi,  barış, bir arada yaşama kültürünün geliştirilmesi, özgürlük bilincinin yaygınlaşması, hukukun üstünlüğüne dayalı yönetim yapısına ulaşılması ve siyasi alanların genişletilerek saydamlaştırılmasını bugünün en erdemli çalışma sahaları olarak ele almaktadır.

Sorunlara yaklaşımda bilim yöntemlerini esas alan merkezimiz, politik süreç içerisinde bilimsel-ahlaki yaklaşımların ağırlık kazanmasını önemsemekte, çağdaş demokrasinin zaferinin bilim- politika-ahlak dengesinde yattığına inanmaktadır.

“En ağır toplumsal sorunların fay hattı üzerinde bulunma ve çelişkiler yumağı olma Ortadoğu için bir kader değildir. Dış müdahalelerle beslenen iç gerici yapılanmalar, çatışma ve karşıtlık olgularını körükleyerek bölgemizi kader mahkûmu haline getirmişlerdir. Tüm zorlukların ve çelişkilerin kaynağı olan çatışma ve karşıtlık psikolojisini aşma ancak uzlaşma kültürünün yaygınlaşması ile mümkündür.

Değişimi yakalama ve çağdaşlaşma sloganı ile hareket eden Merkezimiz, toplumu ilgilendiren her konuda araştırmalar yaparak, çözüm seçenekleri üreterek bölgemizin nesilden nesle miras bırakılan sorunlarının aşılmasında önemli rol üslenmek iddiasındadır.

Klasik devlet, toplum ve sivil toplum dengesinin İnsanın özgürlüğü ve refahı uğruna geliştirilmesi, dünyamızın yaşanır hale getirilmesine önemli bir katkı olacaktır.

Bölgemizde yeni bir yapılanmaya gitmek için çağdaş değerlerin önü açılmıştır. Yeni dünyanın ipuçlarını anlamaya çalışırken görünen şu ki, tüm toplumlar için temel hedef dünyamızdaki değişimi yakalayabilmek olmalıdır. Değişim havası evrensel bir içeriğe sahiptir. Her toplumun değişimden yararlanmak kadar değişime katkıda bulunmak imkanları doğmuştur.

Değişimin önemli ayaklarından biri bireysel özgürlükler alanındaki bilinçlenme düzeyidir. Bireyin kendisini yeniden üretebilmesi ve gerçekleştirebilmesi, sürekli bilgilenmeye ve eğitime bağlı olup değişim havasının sağlıklı mecrada yürümesinin garantisidir. İnsan haklarının evrensel bir değer olarak algılanması bireysel, kolektif, siyasal, ekonomik, sosyal ve kültürel temel hak ve özgürlüklerin etkin biçimde kullanılmasına önayak oluşturmaktadır. Böylesi bir bilinç ve uygulama düzeyi, yeni siyasal-toplumsal yapılanmaların sağlam dayanağıdır.

 

Kürdistan Stratejik Araştırmalar Merkezi

www.lekolin.com – www.navendalekolin.com – www.lekolin.org – www.lekolin.net – www.lekolin.info