11 Aralık 2016 Pazar Saat 12:01 // Kürdistan Stratejik Araştırmalar Merkezi
YÖK’de değişiklik rektörler savcı gibi çalışacak!

Kararname, disiplin hükümleri genel itibariyle üniversiteler üzerindeki baskıyı ciddi ölçüde artıracak ve ‘darbecilerle mücadele’ diyenler, ‘tarihin çöplüğüne atılması gereken’ 12 Eylül ürünü 2547 sayılı Yükseköğretim Yasası’nı yasakçı, baskıcı yeni araçlar ile güçlendiriliyor. Rektörler, savcı gibi yetkilendiriliyor

Türk Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın onayladığı, "Milli Eğitim Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun" üniversiteler ve akademisyenler üzerinde 15 Temmuz sonrası yoğunlaşan baskıyı daha da arttıracak düzenlemeler içeriyor. Eğitim Sen MYK tarafından açıklamada, bu yasanın kabul edilemez hükümler içerdiği üzerinde durulurken, “657 sayılı kanunun disiplin hükümleri hukuka aykırı biçimde genel hükümler olarak kabul edildi. Disiplin hükümleri genel itibariyle üniversiteler üzerindeki baskıyı ciddi ölçüde artıracaktır. Bu yasa kabul edilemez” olduğu belirtiliyor.

Kaldırılması Gereken YÖK Daha da Güçlendirildi

Kararname, disiplin hükümleri genel itibariyle üniversiteler üzerindeki baskıyı ciddi ölçüde artıracak ve ‘darbecilerle mücadele’ diyenler, ‘tarihin çöplüğüne atılması gereken’ 12 Eylül ürünü 2547 sayılı Yükseköğretim Yasası’nı yasakçı, baskıcı yeni araçlar ile güçlendiriliyor.

YÖK Başkanına Doğrudan Soruşturma Yetkisi

Kararname kendisiyle birlikte; uyarı ve kınama cezası dışındaki diğer cezalarla ilgili fiillerde YÖK Başkanına doğrudan soruşturma açabilme yetkisi verildi. Anayasa ve Uluslararası Sözleşmelere aykırı biçimde sendikal hak ve özgürlüklere kısıtlamalar getiriliyor. Vakıf üniversitelerindeki öğretim elemanları üzerinde her türlü baskının kurulması için maddeler getirildi.

Kürdistan Stratejik Araştırmalar Merkezi

www.lekolin.com - www.lekolin.org - www.lekolin.net – www.lekolin.info -www.navendalekolin.com -http://kursam.org/index.html