17 Eylül 2014 Çarşamba Saat 15:11 // Kürdistan Stratejik Araştırmalar Merkezi
ROJAVA’DAKİ KADIN KURUMLARIYekitiya Star: 2005’te kurulmuştur.  Bayrağı birliğin sembolüdür.  Yekitiya Star yatay bir örgütlenmedir. İçinde birçok örgüt ve kişi vardır.   Burada bulunan kadınlar,  kadın özgürlüğü temelinde mücadeleyi esas alır. Bu amaç doğrultusunda Yekitiya Stara girer. Yekitiya Starın amacı Suriye ve Rojava’da demokratik, ekolojik, kadın özgürlükçü bir toplum yaratmaktır.  Özgürlük temelinde eşitlik ilkesine uymayan her şeye karşı mücadele eder.   Her iki cins arasında tarihten beri süre gelen eşitsizliklere karşı saldırılara karşı kadın ve toplum haklarını savunur.   Kadının her zaman toplumsal olarak fikirlerini öne çıkarmaya çalışır.   Kadını toplumsal, kültürel, hukuk, ekonomi, güvenlik gibi konularda örgütlemeye çalışır.   Demokratik bir toplum ve özgür eş yaşamı yaratmaya çalışır.   Kürt özgürlük mücadelesini demokratik yöntemlerle demokratik özgür Suriye kapsamında yükseltmeyi amaçlar.  Kadın örgütlülüğü temelinde, kadının özgür ideolojisini yaratmayı hedefler.   Demokratik Suriye Anayasasında kadın haklarının olması için çaba gösterir.

İlke olarak Kürt Halk Önderi Abdullah Öcalan, Kürt Halk Önderi olarak kabul edilir. Kürt Halk Önderi Abdullah Öcalan’ın özgürlüğünü temel bir görev olarak kabul eder ve mücadele eder. Demokratik toplum paradigması çerçevesinde çalışmalarını yürütür.  Demokratik kültürü geliştirerek diğer dinlere de saygı gösterir.  Hiçbir ırk, kavim, ayrımı gözetmeksizin çalışır.    Daha iyi ve bilinçli bir soyun gelişmesi ve toplumdaki çocuk haklarını korumak için çaba gösterir.  Demokratik bir aile için ortak yaşam temelinde mücadele eder.   Ulusal birliğin olması için çaba gösterir.   Kadın özgürlük mücadelesini geliştirmek için diğer kadın örgütleri ile ittifaklar geliştirir.

YPG, Rojava’da ve Suriye’de savunma örgütü olarak kabul edilir.  Bunu ilke olarak kabul eder.  YPJ Suriye ve Rojava’da bir kadın savunma birliği olarak kabul edilir.  Yekitiya Star demokratik toplum hareketi içinde her yerde Yekitiya Star özel kimliği ile temsiliyetini bulur ve her alanda yerini kabul eder.  

Yekitiya starın sözleşmesini kabul eden her örgütleme Yekitiya Starın içinde yer alabilir.  Aynı zamanda her kişi de aynı şekilde kabul ettiğinde Yekitiya Star’ın bir üyesi olabilir.  

YEKİTİYA STARA BAĞLI ÖRGÜTLER:

Devrimci Genç Kadınlar Örgütü: Toplum içerisinde genç kadınların ekolojik ahlaki politik toplum temelinde örgütlendirilmesini sağlama,  genç kadınların yaşadıkları sorunlar ile birebir ilgilenmek, onları gelecekte iradeli bir kadın duruşu sahibi olmalarını sağlamak için çaba gösterir.

 Kadın Bilim Ve Eğitim Merkezleri (Mala Jin): Amacı, demokratik özgür ekolojik bir toplum yaratma temelinde kadının sivil ve toplumsal örgütlemelerde kadın hukukunu, kadın hakkını korumak.  Mala jin’in Rojava’da 28 ile 30 arası kadın derneği var.  Kadın bilim ve eğitim merkezleri birinci görevi şiddet sorunları, ekonomik sorunlar, aile sorunları, boşanma ile yüz yüze gelen kadınların yaşadıkları sorunlar, barındırma sorunu gibi kadınların yaşadıkları temel sorunları çözmek amacıyla çalışır.  Mala Jine’de sorunlar, asayiş ve halk mahkemesi ile beraber ortaklaşa çözüme gidilerek çözülür.   Mala jin daha çok kadınları eğiterek demokratik bir aileyi yaratma yeridir.  Yani birinci görevi toplumsal sorunları çözme ikinci görevi de seminerler yoluyla eğitim vermedir. Mala jin’de ortalama her ay 40 tane sorun çözülmektedir. 

Diplomasi Komitesi: Rojava’nın her kantonunda kadın diplomasi komiteleri vardır.   Yekitiya Star ülke dışındaki görüşmeleri kadın diplomasisi üzerinden yürütür.  

Ekonomi Komitesi: Kadınların sorunlarının yüzde doksanı ekonomik sorunlardır.   Ekonomi ve ailenin demokratikleşmemesinden kaynaklanan sorunlardır. Kadınların ekonomi siyaset ilişkisini ekonomi ile özgürlük ilişkisini düzenlemeyi hedefler.   Kadının kendisini ekonomik alanda örgütleyerek bir irade haline gelmesini sağlamak amacıyla kurulmuştur. Özellikle bu savaş alanında kadınların ekonomik sorunlarını gidermek için kadınlara iş alanları açma çalışmalarını yürütür. Kooperatifler kurarak kadın emeğini örgütlü hale getirir.  

 Kültür Komitesi:  Demokratik alanın en fazla geliştiği alan kültürdür.   Kadının kültür ve sanat alanın da örgütlülüğünü sağlar.

Basın komitesi: Toplumda yaşayan kadınların karşılaştıkları sorunlar ile kadın öncülüğünde geliştirilen çalışmaları en iyi şekilde yansıtmak, basında kadın rengini oluşturmak için çalışır.  

 Yekitiya Stara Bağlı Akademiler: Toplumundaki kadınların ekolojik ahlaki politik toplum temelinde eğitilmesini amaçlar.  Daha çok uzmanlaşmaya dönük eğitimler verilir. 

Hukuk Komitesi: Kadınların yaşadığı sorunları takip etme yaşanan sürece dahil olma kadınları bu konuda eğitme kadın hukukunu yeniden oluşturulmasını sağlamak amacıyla kurulmuştur.

Barış Komitesi (Licna silhê): Toplumsal barışın sağlanması sorunların ortak barış temelinde ele alan demokratik uzlaşı temelinde sorun yaşayan aileleri ikna eden kurumdur. En fazla barışta rolünü oynayan komitedir.   Kadınların en fazla örgütlendiği komitedir. 

Savunma Komitesi: Öz savunmayı öz bilinçliliği kadında sağlamak toplumdaki kadınların savunulmasını amaçlar.   Yekitiya Starın en fazla önem verdiği komitelerden birisi de savunma komitesidir.

Rojava’da Kadın Asayişleri: Asayişler savunma bakanlığına bağlı özgün birliklerdir.   Rojava devriminde toplum birçok tehlike ile karşı karşıyadır. Sadece savaş cephesinde değil toplum içerisinde kadının güvenliğini sağlamak amacıyla kurulmuştur.  Kadın asayişleri kadınları toplum içinde yaşanan saldırılara karşı korur. Kadınlarla ilgili yaşanan durumlara kadın asayişi müdahale eder çözmeye çalışır. 

YPJ (Yekineyên Parastina Jin):Amblemi yeşil zemin üzerinde kırmızı yıldız,  sarı renk ile yıldızın etrafında örgütlenmenin ismi yazılıdır.  Amacı demokratik, ekolojik, kadın özgürlükçü toplum temelinde meşru savunma çizgisinde mücadele eder. Topluma, kadına ve toplum değerlerine yönelik geliştirilen saldırılara ataerkil sistemin yarattığı cinsiyetçilik, milliyetçilik, dincilik, bilimcilik olgularına karşı, Demokratik bir Suriye ve özgür Kürdistan yaratmak temelinde kadın savunma birlikleri oluşturur.  YPJ kadınları, kadın özgürlük mücadelesinin güvenliğini sağlar.

Rexistina Jinên PYD: 24.02.2014 tarihinde kuruluşunu ilan etmiştir.  PYD Eş Başkanı Asya Abdullah’tır. Her üç kantonda örgütlülüğünü sağlamıştır.   Kadınların demokratik siyasette aktif  rol alması için mücadele eder. 

Sara Kadın Derneği: Kadına yönelik şiddet ile mücadele derneği 01.07.2013 tarihinde Qamişlo merkezli olarak kuruldu.   Dernek bünyesinde maliye komitesi, kanun komitesi, hizmet ve proje yardım komiteleri, basın komitesi, arşiv komitesi, dış ilişkiler komitesi olmak üzere 6 komite yer almaktadır.  Kurum’da Arap, Kürt ve Süryani  olmak üzere üçlü bir yönetim ile çalışma yürütülmektedir. Kurum yöneticisi Necah Emin Sara’dır.

Derneğe genel itibariyle ulus, din, örgüt farkı gözetmeksizin her kişi üye olma hakkına sahiptir.  

Derneğin amacı kadına yönelik her türlü şiddete karşı mücadele eder, şiddete maruz kalmış kadınlara psikolojik ve hukuk alanında destek sunar. 

 Sara Kadın Derneği uluslararası bütün kuruluşlar, kurumlar, ayrıca Rojava içindeki bütün kurumlarla ilişkili bir şekilde iş yapar.  Dernek sadece Rojava içinde değil başka bir devletlerdeki kadın şiddetine karşı ortak örgütlülükler geliştirir.

Derneğin kuruluş amaçlarından biri de, zorla gerçekleştirilen evliliklerin, namus cinayetlerinin, küçük yaşta evliliklerin,  çok eşli evliliklerine karşı mücadele eder. Derneğe gelen sorunlar toplumsal ahlak baz alınarak çözülür.  Özellikle boşanmaların önüne geçmek için çaba sarf edilir. 

Ayrıca basın yoluyla ve protesto eylemlilikleriyle kadına yönelik şiddeti engellemeye dönük eylemler gerçekleştirir. Kadının ekonomik alanda yetkinleşmesi için projeler oluşturarak örgütlülüğünü oluşturur.

Suriye Kadın İnisiyatifi:  Demokratik ekolojik cinsiyet özgürlükçü bir toplum yaratarak, toplumun adaletini sağlamayı amaçlar.  Kadının yeni toplum anayasasında aktif rol alması için mücadele eder.

Demokratik bir Suriye hedefiyle özgür ve demokratik bir toplum yaratmak amacıyla Suriye’de ki bütün halklardan kadınların örgütlülüğü temelinde çalışmalarını yürütür.

Heyetil Wataniyel Ereb: 2011’de kuruldu. Merkezi Qamişlo olarak 3’lü yönetim şeklinde kuruldu.   Yönetiminde  Xensaa El Hemûd’dur. Örgüt içindeki kadın yapılanması 2014 yılında kuruldu.  Örgütün bütün üyeleri Arap’tır. Aileler içinde birlik oluşturmak için çalışır. Ailelerin parçalanmasını önleme amacındadır.  Hedeflerini şu şekilde ifade etmektedirler; Suriye’de kadınlarda seçimlere girme hakkına sahip olmalıdır. Her kadına fiziğine göre bir iş yapabilme imkanı verilmelidir. 

Yekitiya Jinên Suryani li Suriyê: Kurum yöneticisi Şamiran Şemo’dur.  Asuri, Keldani, Süryani  kadınlarından oluşur.  Özgür bir toplumun oluşturulması için çaba sarf eder.  Kadın, genç kesimi ve çocukların hakları için insan hukukuna uygun bir eğitim için çalışır.  Onları geliştirmek için çaba sarf eder. Toplum içindeki dinler ve etnikler arası çatışmaların olmaması için mücadele eder.  Kadına yönelik şiddetin önlenmesine yönelik mücadele araçlarını örgütler. Süryani, Asuri, Keldani kadınların hem içerde hem dışarda temsiliyetini sağlar. Onların haklarını korur. Aynı zamanda Suriye’deki kadın ortak dayanışma içinde kadın hakları temelinde mücadele eder. Özgür kadın ve özgür erkek temelinde özgür toplumu hedefler. Suriye’deki halkların ve dinlere ait kültürlerin kaybolmasını engellemeye çalışır. Yine halkların yaşadıkları toprakları terk etmemeleri için çaba gösterir. Göç edenleri ülkelerine geri dönmeleri için ikna ve imkan yaratmaya çalışır. 

Nergiz Botan / Qamişlo

Kürdistan Stratejik Araştırmalar Merkezi

www.navendalekolin.com - www.lekolin.org - www.lekolin.net – www.lekolin.info