AKP-Erdoğan rejiminin KHK terörü sürüyor: polisin yetkileri ayyukta
Haberler / 10 Ocak 2017 Salı Saat 14:36
12 Punto 14 Punto 16 Punto 18 Punto
15 Temmuz darbe girişimini bahane ederek kendi rejimini idame ettirmek için kullanmaya devam AKP-Erdoğan rejiminin KHK terörü tüm hızıyla sürüyor. Seçimle kazanamadığı belediyelere kayyum atamaları, Kürt seçilmişlerin tutuklamalarının yanı sıra Türkiye halkı da KHK teröründen her türlü nasibini alıyor. Polis, internet abonelerinin kimlik bilgilerine rahatlıkla ulaşabilecek ve aynı zamanda son günlerde yayınlanan ve hak ihlalleri ile dolu KHK’leri sizler için derledik

Resmi gazetede yayınlanan 680 nolu Kanun Hükmünde Kararname ile "Polis, sanal ortamda işlenen suçlarda, yetkili Cumhuriyet başsavcılığının tespiti amacıyla, internet abonelerine ait kimlik bilgilerine ulaşmaya, sanal ortamda araştırma yapmaya yetkilidir. Erişim sağlayıcıları, yer sağlayıcıları ve içerik sağlayıcıları talep edilen bu bilgileri kolluğun bu suçlarla mücadele için oluşturduğu birimine bildirir" maddesi eklendi.

Böylece 680 nolu KHK'de yer alan sosyal medya düzenlemesiyle polis, internet abonelerinin kimliğine ulaşabilecek. KHK'da “Polis, sanal ortamda işlenen suçlarda, yetkili Cumhuriyet başsavcılığının tespiti amacıyla, internet abonelerine ait kimlik bilgilerine ulaşmaya, sanal ortamda araştırma yapmaya yetkilidir. Erişim sağlayıcıları, yer sağlayıcıları ve içerik sağlayıcıları talep edilen bu bilgileri kolluğun bu suçlarla mücadele için oluşturduğu birimine bildirir.” denildi.

Vatandaşlıktan Çıkarma Tehdidi!

OHAL kapsamında yayımlanan 680 sayılı KHK ile Türk Ceza Kanununun ilgili maddelerince hakkında soruşturma veya kovuşturma yürütülen ve Türkiye dışındaki ülkelerde bulunan ve ulaşılamayan vatandaşlar, "yurda dön"  ilanına rağmen 3 ay içinde yurda dönmemeleri halinde, TC vatandaşlığından çıkarılabilecek.

KHK ile Hakim ve Savcılar için ‘70 Puan Şartı’ Kaldırıldı

680 sayılı KHK ile hakim ve savcı adaylarına getirilen 70 puan şartı kaldırıldı. 680 Sayılı KHK ile yargı alanında önemli değişikliklere gidildi. Bunlardan en önemlisi, 2802 sayılı Hakimler ve Savcılar Kanunu'nun “Yazılı yarışma sınavı ve mülakatın yapılış şekli” başlıklı 9/A maddesinde oldu.

Emniyet ve Adalet Bakanlığından 4 Bin 386 İhraç

OHAL kapsamında 679, 680 ve 681 nolu üç yeni Kanun Hükmünde Kararname (KHK) daha yayınlandı.  Bu KHK’larla,  Emniyet ve Adalet Bakanlığı’ndan 4 bin 386 kişi ihraç edildi. Deniz Kuvvetleri’nden 149 asker uzaklaştırıldı.

Sağlık Bakanlığı’nda 838 kişinin ilişiği kesildi.680 sayılı KHK’nın 83. maddesi kamuda çalışan milyonları ilgilendiriyor. Buna göre kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan (işçiler dahil), Türk ordusunun gönderilmesine karar verilen ülkelerde (Suriye, Irak, Afganistan gibi) geçici olarak görevlendirilebilecek.

İlgili kanuna eklenen hüküm şöyle:

“Ç) Kamu kurum ve kuruluşlarında görev yapan personel (işçiler dahil), Türkiye Büyük Millet Meclisi kararlarına dayanılarak Türk Silahlı Kuvvetleri personelinin gönderilmesine karar verilen ülkelerde geçici olarak görev yapmak üzere görevlendirilebilir. Bu madde uyarınca görevlendirilen personele, (30.000) gösterge rakamının memur aylıklarına uygulanan katsayı ile çarpımı sonucu bulunacak aylık tutarı geçmemek üzere görev süresince damga vergisi dahil hiçbir vergi ve kesintiye tabi tutulmaksızın tazminat ödenir. Bunlara ayrıca, 6245 sayılı Harcırah Kanunu hükümlerine göre ödenen yol gideri dışında harcırah ödenmez. Görevlendirmeye ilişkin usul ve esaslar, ödenecek tazminatın tutarı ile hangi hallerde kesileceği ve ödemeye ilişkin usul ve esaslar Başbakan onayı ile tespit edilir.”

Özel güvenlik görevlileri, silahlarını görev alanı dışına çıkaramayacak

At Yarışları ve Şans Oyunları AKP-Erdoğan Rejiminin Savaş Geliri Olacak

At Yarışları Hakkında Kanuna eklenen hükümle at yarışları düzenleme, yurt içinde ve yurt dışından müşterek bahis kabul etme hak ve yetkilerine ilişkin lisanslar, 49 yıllığına Türkiye Varlık Fonuna verildi. Yine piyango, Hemen-Kazan, Sayısal Loto, Şans Topu, On Numara ve Süper Loto oyunları ile ilgili mevzuat çerçevesinde izin verilebilecek olan benzer şans oyunlarına ilişkin lisanslar da Varlık Fonuna devredildi. Savaş giderlerinin altından kalkamayan ve ekonomik kriz boğazında olan AKP-Erdoğan rejimi şans oyunlarının gelirlerini bundan sonra rejim idamesi için kullanacak.

El Konulan Suç İşlenen Ve Ele Geçen Silah Polis- Asker Silahları Delil Olarak Saklanmayacak

Çeşitli suçlar kapsamında el konulan, milli savunma ya da iç güvenlik hizmetleriyle doğrudan ilgili silah, mühimmat, araç ve gereç ile sarf malzemesinin delil olarak saklanmasına gerek bulunmaması halinde bunlar TSK, Emniyet, Jandarma ya da Sahil Güvenlik Komutanlığına tahsis edilebilecek.

Kadınlar Sadece ‘Kara Harp’e Başvurabilecek

15 Temmuz darbe girişiminin ardından Milli Savunma Bakanlığı bünyesinde kurulan Milli Savunma Üniversitesi’ne bağlanan Kara, Deniz ve Hava Harp Okulları ile Astsubay Meslek Yüksek okullarında öğrenci alım şartları değişti. Buna göre kadın adaylar bu yıl sadece Kara Harp Okulu’na başvuruda bulunabilecekler. ÖSYM’nin yayımladığı 2017 Öğrenci Seçme ve Yerleştirme (ÖSYS) Kılavuzu’nda Milli Savunma Üniversitesi’nin öğrenci alım şartları da yer aldı.  Geçen yıl harp okullarına ve astsubay meslek yüksekokullarına kadın ve erkek adaylar başvurabiliyordu. Bu sene yapılan değişiklikle kadınlar sadece kara harp okuluna başvurabilecek. Bu yıl üç okulda da “Kara, Hava, Deniz Astsubay Meslek Yüksekokuluna sadece erkek adaylar başvuru yapabilmektedir” denildi.

KHK’lara göre: -63 kurumdan 8.390 kişi kamudan ihraç edildi. -Çeşitli kurumlardan çok sayıda kişi de göreve iade edildi. -Daha önce kapatılan 11 gazete 679 numaralı kararname ile yeniden açıldı. -Terör örgütlerine veya Milli Güvenlik Kurulunca devletin milli güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna karar verilen yapı, oluşum veya gruplara aidiyeti, iltisakı veya bunlarla irtibatı olan 83 dernek kapatıldı.

AKP-Erdoğan Rejimi Yargıda Daha Rahat Kadrolaşacak!

Bu maddede yapılan düzenlemeyle; hakim ve savcı adayları için 70 puan şartı kaldırıldı. Maddede yer alan “en az yetmiş puan almak kaydıyla” ibaresi ve “Ancak başarı oranı, ilan edilen kadronun iki katı fazlasının altında olursa, sadece başarılı olanlar mülakata çağrılır.” İfadeleri kaldırıldı. Mevcut düzenlemeyle AKP-Erdoğan rejiminin yargıdaki kadrolaşmasını hızlandırmak istediği ortaya çıkıyor. 

Yayın Yasağına Uymayan Kanallara Kapatmalara Varan Ağır Ceza Geliyor

Neredeyse, 15 Temmuz darbe girişimi sonrası Türk Cumhurbaşkanı Erdoğan ne söylerse, tamamlayıcı nitelikte yayın yapan Saray’ın havuz medyasının dışında kalan yaygın organları kapatılıyor, ceza alıyor ya da kapatma yasalarının ağırlaştırılması ile göz dağına maruz kalıyor. KHK'ya göre, Basın Kanunu uyarınca yayın yasağı ve kısıtlamalara aykırı yayın yapılması halinde televizyon kanallarına lisans iptaline kadar yaptırımlar getirildi. Ayrıca ortakları ile yönetim kurulu başkan ve üyelerinin AKP-Erdoğan rejim teşkilatı dışında yapıların yayınları yapılırsa “örgüt bağlantısı’ denilerek medya kuruluşların lisans başvuruları da reddedilecek.

KHK'ya göre, Basın Kanunu uyarınca yayın yasağı ve kısıtlamalara aykırı yayın yapılması halinde kuruluşun programlarına bir gün durdurulacak. Bir yıl içinde ikinci kez tekrarlanma halinde kuruluşun yayını beş güne kadar, ikinci kez tekrarında 15 güne kadar, üçüncü kez tekrarında yayın lisansının iptaline karar verilecek.

KHK'daki Basın Kanunu düzenlemesi ve eklenen maddeler şöyle:

Üçüncü tekrarda lisans iptali

MADDE 17- 15/2/2011 tarihli ve 6112 sayılı Radyo ve Televizyonların Kuruluş ve Yayın Hizmetleri Hakkında Kanunun 7 nci maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

"(4) Bu madde ile 9/6/2004 tarihli ve 5187 sayılı Basın Kanunu uyarınca getirilen yayın yasak ve kısıtlamalarına aykırı olarak yayın yapılması halinde, Üst Kurul tarafından medya hizmet sağlayıcı kuruluşun programlarının yayını bir gün durdurulur ve bu halde 32 nci maddenin dördüncü fıkrası uygulanır. Bir yıl içinde; aykırılığın tekrarı halinde medya hizmet sağlayıcı kuruluşun yayınlarının beş güne kadar, ikinci kez tekrar edilmesi halinde on beş güne kadar durdurulmasına, üçüncü kez tekrar edilmesi halinde ise yayın lisansının iptaline karar verilir."

MADDE 18- 6112 sayılı Kanunun 8 inci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin ikinci cümlesi yürürlükten kaldırılmış ve aynı fıkraya aşağıdaki bent eklenmiştir.

"t) Terör eylemini, faillerini ve mağdurlarını terörün amaçlarına hizmet edecek sonuçlar doğuracak şekilde sunamaz."

MADDE 19- 6112 sayılı Kanunun 19 uncu maddesine aşağıdaki fıkralar eklenmiştir.

"(2) Üst Kurul, lisans başvurularına ilişkin olarak ilgili kurumların görüşü de alınmak suretiyle milli güvenlik, kamu düzeninin korunması ve kamu yararı gereklerinden kaynaklanan sebeplerle lisans taleplerini reddedebilir.

(3) Ortakları ile yönetim kurulu başkan ve üyelerinin terör örgütlerine iltisakı yahut bunlarla irtibatı olduğu Milli İstihbarat Teşkilatı veya Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından bildirilen medya hizmet sağlayıcı kuruluşların lisans başvuruları reddedilir."

3 yeni KHK yayımlandı, çok sayıda kişi kamu görevinden ihraç edildi

OHAL kapsamında yayımlanan KHK ile Danıştay'dan 8, Yüksek Seçim Kurulu'ndan 1, Adalet Bakanlığı ve bağlı kuruluşlardan ise zabıt katibi, infaz koruma memuru ve diğer memurları kapsayan bin 699 personel ihraç edildi.

AKP-Erdoğan rejimi, Saray saltanatlarını sürdürebilmek için OHAL’i bahane ederek yüzlerce KHK ilan ediyor. KHK’ler rejimi güçlendirmeyi amaçlarken Türkiye halkının ise yıllarca mücadele ederek kazandıkları haklarından ise bir çırpıda mahrum bırakılıyor.

Dilgeş Yerlikaya

Kürdistan Stratejik Araştırmalar Merkezi

www.lekolin.com - www.lekolin.org - www.lekolin.net – www.lekolin.info -www.navendalekolin.com -http://kursam.org/index.html

 

TAGS(ETIKETLER): AKP-Erdogan  rejiminin  KHK  teroru  suruyor  polisin  yetkileri  ayyukta  

Bu Yazıya Henüz Yorum Eklenmemiş.