Kürt Halk Önderi Öcalan üzerinde tecrit katmerleşiyor
Haberler / 10 Ocak 2017 Salı Saat 14:32
12 Punto 14 Punto 16 Punto 18 Punto
Kürt Halk Önderi Abdullah Öcalan, 18 yıldır İmralı Yüksek Güvenlikli Cezaevi’nde. 15 Temmuz’dan sonra Türk devletinin savaşı başlatmasıyla birlikte Öcalan ile sadece bir kez kardeşi görüşebildi. Esaret hukukunun bile işletilmediği İmralı’dan haber alınamıyor. Asrın Hukuk Bürosu, 2016 yılında müvekkilleri Kürt Halk Önderi Öcalan’ın maruz bırakıldığı tecridi raporlaştırdı

Asrın Hukuk Bürosu, Kürt Halk Önderi Abdullah Öcalan’ın kaldığı İmralı Cezaevi’nde 2016 yılı içerisinde yaşanan gelişmeler ve hak ihlallerine dair rapor hazırladı. Raporda, “İmralı, 2016 yılı sonuna dek bir kez daha tecrit sessizliğine terk edilmiştir” denildi.

Rapor, 1 Ocak 2016-15 Temmuz 2016 ve 15 Temmuz 2016-31 Aralık 2016 tarihleri arasındaki gelişmeler ve hak ihlalleri şeklinde ikiyi ayrılıyor. Giriş, 1 Ocak - 15 Temmuz 2016 tarihleri arası gelişme ve gözlemler, 15 Temmuz - 31 Aralık 2016 tarihleri arası gelişme ve gözlemler ile sonuç bölümlerinden oluşuyor.

İmralı Tecrit Sistemi

İmralı Cezaevi’ndeki tecrit politikalarının en somut halinin kara cezaevlerinde uygulanmaya başlandığına yer verilen raporda, cezaevinde yaşanan hukuksuzluklar İmralı Cezaevi’ni hukuka uygun, şeffaf ve denetlenebilir bir infaz kurumu olmaktan çıkararak “İmralı Tecrit Sistemi” biçiminde tabir edilebilecek özgün bir infaz rejimini ürettiğine yer verildi. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nin (AİHM) Öcalan hakkında verdiği karara atıfta bulunulan raporda, Türkiye’nin halen bu kararın gereği olarak değerlendirilebilecek yasal ya da idari bir adım atmadığına vurgu yapıldı. 15 Temmuz darbe girişimi sonrası Avrupa İşkenceyi Önleme Komitesi’ne (CPT) yapılan başvurularda İmralı Cezaevi’nin “Acil” ziyaret edilmesi talep edilmişse de CPT tarafından bu ziyaretin gerçekleşmediği belirtildi. “İmralı, 2016 yılı sonuna dek bir kez daha tecrit sessizliğine terk edilmiştir” denilen raporda, “Geçmiş diyalog süreçlerinin Türkiye toplumuna yansımaları, İmralı’nın bu süreçlerde oynadığı çözümleyici rol, çatışma-tecrit paralellikleri gösteriyor ki İmralı’yı tecrit sessizliğine terk etmek, Türkiye’nin barışçıl demokratik yaşam seçeneğini her geçen gün zayıflatmaktadır” diye vurgulandı.

İlgili ulusal ve uluslararası kurum ve sivil toplum örgütleri ile paylaşılacak olan raporda şu ifadelere yer veriliyor:

10 Tek Başına Bir Hücrede

“Müvekkil Sayın Abdullah Öcalan, 15 Şubat 1999 tarihinden bu yana İmralı Ada Hapishanesi’nde tutulmaktadır ve bu sürenin 10 yılında bütün cezaevinde tek başına olmak üzere, tek kişilik bir hücrede tutulmuştur. Bu koşulların işkence ve kötü muamele yasağına aykırı olduğunun ancak 10 yıl sonra tespit edilmesi üzerine 17 Kasım 2009 tarihinde adaya 5 mahpus nakledilmiştir. Sayın Öcalan dışındaki bu 5 müvekkil, 15 Mart 2015 tarihinde Tekirdağ ve Kandıra F tipi hapishanelerine nakledilmişlerdir. Çözüm sürecinden kaynaklandığı basına da yansıyan ve ‘Sekreterya’ olarak tabir edilen 5 yeni mahpus, 17 Mart 2015 tarihinde İmralı Ada Hapishanesi’ne nakledilmişlerdir.

Sürgün Tesadüfen Öğrenildi

Ancak bu yeni hükümlülerden Sayın Nasrullah Kuran ve Sayın Çetin Arkaş, 26 Aralık 2015 tarihi gece saatlerinde İmralı Ada Hapishanesi’nden kendi istemleri dışında alınarak, 27 Aralık 2015 tarihinde İstanbul sınırları içerisinde olan Silivri 9 Nolu Hapishanesine götürülmüşlerdir. Bu sürgün olayından 5 Ocak 2016 tarihinde tesadüfen haberdar olunmuştur. 6 Ocak 2016 tarihinden itibaren her gün Silivri Cezaevi İnfaz Kurumu savcılık ve müdürlüğüne avukat görüşme başvurusu yapılmasına rağmen 6 gün boyunca görüşme gerçekleştirilmemiştir. 11 Ocak 2016 tarihinde yapılan görüşme ise hukuka aykırı koşullarda, ses kayıt cihazı ve bir memur eşliğinde yalnızca 15 dakika yapılabilmiştir. Bu örnekle birlikte İmralı tecrit politikaları en somut haliyle kara cezaevlerinde uygulanmaya başlanmıştır.

Üç Tutsak da Tek Kişilik Hücrelerde

Bu gelişmeler sonrası İmralı Hapishanesinde Sayın Öcalan dışında, Sayın Ömer Hayri Konar, Sayın Veysi Aktaş ve Sayın Hamili Yıldırım bulunmaktadır. Tutulanların tümü tek kişilik hücrelerde ve birbirinden izole olarak tutulmaktadır. Günde 4 saat çıkarıldıkları havalandırmalar da hücrelerine bağlı ve izoledir. Tutulanlar günde bir saat olmak üzere ortak bir alanda (sohbet ya da spor) bir araya getirilmektedir.

Hiçbir Hak Uygulanmıyor

Diğer cezaevlerinde uygulanan ve dış dünya ile iletişim sağlayan olanak ve haklar İmralı’da uygulanmadığı için tutulanların yaşam alanları ve sağlık koşullarına dair açık ve kesin bilgiler edinilememektedir. Bunlar; aile ile görüşebilme, aile dışında üç arkadaş ile görüşebilme, telefon ile görüşebilme gibi haklardır. İmralı’da tutulanlar 2016 yılı içinde hiç avukat görüşmesi yapamamış, hiç telefon görüşmesi yapamamıştır. Sayın Öcalan’ın kardeşi ile yaptığı tek görüşme dışında diğer mahpuslar aileleri ile hiç görüştürülmemiştir. Tüm bu olumsuz şartlar bir araya geldiğinde, İmralı Hapishanesini hukuka uygun, şeffaf ve denetlenebilir bir infaz kurumu olmaktan çıkararak İmralı tecrit sistemi biçiminde tabir edilebilecek özgün bir infaz rejimini üretmiştir.

AİHM Kararını Tanımıyorlar

18 Mart 2014 tarihinde AİHM, Sayın Öcalan’ın birleştirilmiş dört başvurusu (Başvuru No: 24069/03, 197/4, 6201/06 ve 10464/07) ile ilgili kararını açıklamıştır. Bu kararda, herhangi bir tahliye tarihi öngörmeksizin ‘ölene kadar’ sürecek ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasının işkence ve kötü muamele yasağının ihlalini oluşturduğu sonucuna varılmıştır. Sayın Öcalan’ın bu şartlardaki tutukluluğu 18. yılına girmektedir. Türkiye hükümeti halen bu kararın gereği olarak değerlendirilebilecek yasal ya da idari bir adım atmış değildir. Bu durum 16 Haziran 2016 tarihinde Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi’ne bir bilgilendirme ile iletilmiştir.

1 Ocak - 15 Temmuz Arası

27 Temmuz 2011 tarihinden bu yana İmralı’da Öcalan ile yüzlerce başvuruya rağmen herhangi bir avukat görüşmesi sağlanamadı. Ocak 2016 tarihinden 15 Temmuz 2016 tarihine kadar yapılan 57 avukat görüş başvurusunun tamamı da çeşitli gerekçelerle Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından reddedildi. Bu başvurular her hafta iki defa Çarşamba ve Cuma günleri için yapıldı. Başvuruların 47’si ‘gemi bozuk’; 10’u ‘hava muhalefeti’ gerekçesi ile reddedildi. Aynı tarihler arasında aile bireyleri 26 defa Bursa Cumhuriyet Başsavcılığına görüşme talepli başvuruda bulundu. Ancak bu başvuruların da tamamı aynı gerekçelerle reddedildi.

CPT Düzenli Bilgilendiriliyor

İmralı tecrit uygulamaları hakkında Avrupa İşkenceyi Önleme Komitesi (CPT) de düzenli olarak bilgilendirildi. Yüz yüze görüşmelerin yanı sıra yılın ilk yarısında:

* Ocak 2016 tarihinde Ağustos 2015-Ocak 2016 tarihleri arasında aile ve avukat görüş başvuruları ve sonuçları ile müvekkillerimizin mevcut durumu ile ilgili genel bilgilendirme yapıldı.

* Nisan ayında Ocak 2016 ile Nisan 2016 tarihleri arasında aile ve avukat başvuruları ile sonuçları hakkında bilgilendirme yapılmış ve CPT’den İmralı Tecridi ile ilgili gerekli adımların atılması istendi.

CPT raporunu açıklamadı

Bu gelişmeler sonrası CPT, 28-29 Nisan 2016 tarihinde İmralı Ada Hapishanesini ziyaret ettiğini resmi internet sitesinde duyurdu. Bu ziyarete dair CPT raporu halen kamuoyuna açıklanmadı. CPT, girişimlerinin İmralı tecridi üzerinde gereken etkiyi gösterdiğini söylemek mümkün değildir.

BM Raportör’üne başvuruldu

Haziran 2016 tarihinde tecrit koşulları ile ilgili olarak Birleşmiş Milletler İşkenceyi Önleme Raportörüne başvuru yapılmıştır. Bu başvuruda henüz bir gelişme sağlanmamıştır.

15 Temmuz - 31 Aralık Arası

Türkiye’de 15 Temmuz 2016 tarihinde askeri darbe girişiminde bulunuldu. Darbe girişimi ardından 21 Temmuz 2016 tarihinden itibaren OHAL ilan edildi. OHAL sonrasında Türkiye’de 12 Kanun Hükmünde Kararname (KHK) yayınlandı. 22 Temmuz 2016’da Resmi Gazetede yayınlanan ilk OHAL kararnamesi ile tutukluların ziyaret ve avukat görüşme haklarında ciddi kısıtlamalar getirilerek İmralı adasında 18 yıldır uygulanan keyfi ve hukuksuz uygulamalar kısmi yönleri ile ülke geneline yayıldı. Öte yandan henüz OHAL kararnamesi çıkmadan ilk ‘kısıtlama kararı’ İmralı’da uygulandı.

Nasıl Yansıdı?

21 Temmuz 2016 tarihli Bursa 1. İnfaz Hâkimliği 2016/56 D. İş sayılı kararında, karar tarihinden itibaren başlamak üzere İmralı Adası’nda bulunan tutsakların;

* Ziyaretçi kabulünün yasaklanmasına,

* Yazılı haberleşmeleri ile telefonla görüşmelerinin kısıtlanmasına,

* Dışarı ilişkisinin ve telefon görüşmelerinin kısıtlanmasına,

* Hükümlü avukatlarının vereceği belgelerin kısıtlanmasına karar verildi.

Bunların hukuksal dayanağı yok

Tarafımızca itirazı yapılan bu kararın hukuksal dayanağı ve uygulanabilirliği söz konusu değildir. Karara dayanak maddeler olan 5275 sayılı İnfaz Kanununun 114. ve 115. maddeleri tutuklular için olup hükümlüleri kapsamına almamakla beraber avukat-müvekkil görüşünün hiçbir şekilde engellenemeyeceğini de güvence altına almaktadır. Karara yapılan itiraz Bursa 2. Ağır Ceza Mahkemesi’nin 26.07.2016 tarih ve 2016/1127 D. İş sayılı kararı ile reddedildi.

AYM’ye başvuruldu

27.10.2016 tarihinde bu uygulama ve kararlara karşı Anayasa Mahkemesine (AYM) bireysel başvuruda bulunuldu. Başvurunun ‘tedbir talebi’ AYM tarafından reddedilmiştir. Ancak Anayasa Mahkemesi esas ile ilgili henüz bir karar vermedi.

Can Güvenliği Kaygısı

Darbe girişimi sonrasında basın yayın organlarında ‘Darbecilerin İmralı Planları’ şeklindeki haberler müvekkillerin can güvenliğine dair kaygıları artırdı. Basına yansıyan haberlerde ‘15 Temmuz akşamı İmralı adasının bombalanacağı’ yine ‘Öcalan’ın kaçırılacağı’ belirtildi. Darbe girişiminde bulunanların müvekkilimizi kaçırma ve olası bir imha planı medyada yoğunca yer aldı. Bu gelişmeler üzerine her gün yinelenmeye başlanan avukat görüş başvuruları 21 Temmuz’a dek yanıtsız bırakıldı, bu tarihten itibaren ise Bursa 1. İnfaz Hâkimliği’nin üstte belirtilen kararı gerekçe gösterilerek reddedildi. Karar yazılı iletişim, telefon ve ziyaretçi yasağı hakkında olduğu ve avukat görüşünün yasaklanmasına dair bir hüküm bulunmadığı halde bu gerekçe gösterilmektedir. Kaldı ki 21 Temmuz 2016’dan itibaren yayınlanan KHK’lerin hiç bir hükmünde, bir mahpusun tamamen avukat görüşmesinden yasaklanmasına dair bir ibare bulunmamaktadır.

Bütün Başvurulara Rağmen

Kaygı uyandıran gelişmeler hakkında bilgilendirme amacıyla Türkiye’de yer alan birçok sivil toplum ve hak örgütü ile görüşmeler yapıldı ve başvurularda bulunuldu. Yine CPT’ye 19 Temmuz ve 26 Temmuz 2016 tarihinde ayrı ayrı yapılan başvurular ile acil olarak İmralı Hapishanesini ziyaret etmesi istendi. CPT, 29 Ağustos-6 Eylül 2016 tarihleri arasında Türkiye’ye bir ziyaret gerçekleştirdi. CPT, İmralı’ya gitmedi, ziyaret sonrası yayınladığı basın açıklamasında İmralı’nın durumunun yetkililer ile görüşüldüğünü açıklamakla yetindi.

Bir Yılda Tek Görüşme

Bu gelişmeler Öcalan’dan sağlıklı bir haber alınıncaya kadar 50 Kürt siyasetçinin süresiz dönüşümsüz açlık grevine girmesine sebep oldu. 5 Eylül 2016 tarihinde başlayan açlık grevi, 11 Eylül 2016 tarihinde bir hafta sonu Mehmet Öcalan’ın İmralı’da ağabeyi ile bir saat görüşmesinden ve sağlık durumunun açıklanmasından sonra sonlandırıldı. 6 Ekim 2014 tarihinden bu yana ilk kez gerçekleşen bu aile görüşmesini İmralı’da sadece Öcalan yapabildi; bu görüşme 2016 içerisinde İmralı’da gerçekleşen tek temas oldu. Mehmet Öcalan bu görüşme sonrası, gözlemleyebildiği kadarıyla müvekkilin sağlığının kötü olmadığını ve 15 Temmuz gecesi şahsına gerçekleşen bir müdahale bulunmadığını açıkladı. Bu görüşmeden sonra tüm görüş başvuruları yeniden reddedildi; İmralı, 2016 yılı sonuna dek bir kez daha tecrit sessizliğine terk edildi.

62 Avukat, 54 Aile Başvurusu

CPT, 16 Aralık 2016 tarihinde 19 Temmuz 2016-25 Kasım 2016 tarihleri arasında yapılan avukat ve aile başvuruları ile sonuçları hakkında yeniden bilgilendirildi. 15 Temmuz-31 Aralık 2016 tarihleri arasında 62 avukat görüş başvurusu yapıldı. Yine aynı tarihlerde 54 aile görüş başvurusu yapıldı. 11 Eylül 2016 tarihli aile görüşü haricinde, başvuruların tamamı Bursa 1. İnfaz Hâkimliğinin ‘Olağanüstü Hal Süresi Boyunca Görüştürmeme’ kararı gerekçe gösterilerek reddedildi.

İmralı Rejimi Yayıldı

Türkiye’nin egemenlik sınırları içerisinde, Marmara Denizi’nde bulunan İmralı Adasında yer alan İmralı F Tipi Yüksek Güvenlikli Kapalı Ceza İnfaz Kurumu, temel hak ve özgürlüklere, evrensel ilke ve kurallara ve demokratik değerlere aykırı bir rejim ile idare edilmektedir. Darbe girişimi sonrası yayınlanan KHK’ler ile 2005’den bu yana hukuka aykırı olarak sadece İmralı’da uygulanan bir dizi savunma hakkı sınırlamasına ‘yasallık’ getirilerek, diğer cezaevlerine yayılmasının önü açıldı. Bunlar; tutuklu-hükümlünün avukatlığından yasaklanma, tutukluların avukat görüşme gün ve süresini sınırlandırma, avukat-müvekkil görüşmesine bir hükümet görevlisinin katılması, avukatın belgelerine el koyma, avukat-müvekkil görüşmesinin sesli ve görüntülü olarak kayda alınması gibi uygulamalardır. Bu uygulamalar, büyük bir kısmının yasal bir dayanağı olmadığı halde İmralı’da Haziran 2005-27 Temmuz 2011 arası yapılan tüm avukat görüşmelerinde uygulanmaktaydı. 2016 Temmuz itibariyle OHAL vesilesiyle söz konusu uygulamaların KHK ile yasallaştırılması, geçmişte İmralı’da gerçekleşen uygulamanın olağan hukuk içerisinde yasa dışı olduğunun kabulü anlamına geldiği gibi, İmralı’nın her dönem yasasız bir OHAL statüsünde tutulduğunun da göstergesiydi.

Kuralsız ve Acımasız Çatışma

Olağan bir hukuk rejimi içerisinde her dönem olağanüstü bir mekan olarak tutulan İmralı’nın 2013-2015 tarihleri arasında resmi ve yasal çözüm süreci görüşmelerinin yürütüldüğü mekan olduğunu ve calan’ın bu sürecin temel aktörü olduğunu anımsatmak isteriz. Bu görüşmeler, çatışmasızlığın hakim kılınmasına, sorunların politik tartışma düzeyinin yükselmesine, çoğulcu ve hoşgörülü bir sosyo-politik zeminin kurulmasına vesile olmuştu. Bunların tümü ayrı ayrı 2016 Türkiye’sinin en fazla ihtiyaç duyduğu hususlar haline gelmiş durumda. İmralı’da Nisan 2015’den bu yana kesilen görüşme süreci, yerini Temmuz 2015’den bu yana devam eden kuralsız ve acımasız bir çatışma sürecine bıraktı. Bu tarihten beri diyalog, politik tartışma, çoğulculuk, hak savunuculuğu gibi olgular antitezlerinin yıkımına uğradı: Çatışma, hakaret, bastırma, tekleştirme, sindirme...

Barışçıl Seçenek Giderek Zayıflıyor

Bu şartlar altında müvekkilimizin yıl boyu gerçekleştirebildiği tek görüşmede de ‘Bu süreci biz bozmadık. Benimle ancak barış için görüşülsün. Varsa böyle bir niyet, barış projelerimizle bu sorunu birkaç ayda çözeriz’ mesajı verdiği basına yansıdı. Geçmiş diyalog süreçlerinin Türkiye toplumuna yansımaları, İmralı’nın bu süreçlerde oynadığı çözümleyici rol, çatışma-tecrit paralellikleri gösteriyor ki İmralı’yı tecrit sessizliğine terk etmek, Türkiye’nin barışçıl demokratik yaşam seçeneğini her geçen gün zayıflatmaktadır.” 

Kürdistan Stratejik Araştırmalar Merkezi

www.lekolin.com - www.lekolin.org - www.lekolin.net – www.lekolin.info -www.navendalekolin.com -http://kursam.org/index.html

 

TAGS(ETIKETLER): Kurt  Halk  Onderi  Ocalan  uzerinde  tecrit  katmerlesiyor  

Bu Yazıya Henüz Yorum Eklenmemiş.