Göç, zoraki iskân ve Kürdistan’daki demografik yapının değiştirilmesi-13
Araştırmalar / 06 Ocak 2017 Cuma Saat 02:48
12 Punto 14 Punto 16 Punto 18 Punto
Kürdistan’da ki göçün asıl nedeni bölge devletlerinin başını çektiği Kürt inkar ve imha politikalarıdır. Amaçları, Kürdü coğrafyasıyla birlikte yapay ulus-devletin parçası haline getirmektir. Bölgede Kürde reva görülen tamamıyla Türkleştirmek, Araplaştırmak ve Farslaştırmak olmuştur. Bunu başarmanın yolu da göç, demografik yapının değiştirilmesi, vatan bilincinin yok edilmesi ve tüm bunlar yetmiyorsa son çare olarak soykırım ile bu “sorunu” çözmek olmuştur

Sonuç

Sonuç olarak; insanlık % 98’lik ömrünü göçebe yaşayarak sürdürmüştür. İnsanlık uzun yıllar böyle yaşamıştır. İnsanlık tarihinde ilk bilinen göç, yaklaşık 3 milyon yıl önce Afrika’daki Rif vadisindeki çıkıştır. Böyle olsa bile öncesinde de yaşam tarzlarının göçebelik olduğu biliniyor. Çünkü o dönemde ki insanın bilinç düzeyi, doğayı tanıma ve onun kendisine sunmuş olduğu imkânlardan yararlanma becerisi yeterince gelişmiş değildi. Bundan kaynaklı ancak avcılık ve toplayıcılık yaparak yaşamlarını idame edebilirlerdi. Bu durumun kendisi sürekli bir biçimde göçle yaşama mahkûm olmaktır. İnsanın göçebe yaşamdan yerleşik yaşama geçmesi, milyonlarca yılda yaratmış olduğu maddi ve manevi değerler sonucu olmuştur. Çünkü toplumsallık insanlığın doğanın kendisine sunmuş olduğu imkânlardan yeterince yararlanma aklını vermiştir. Bu akıl gelişip büyüdükçe insanların kendi yaşamlarını örgütleme, yürütme ve çeşitlendirme noktasında da zenginlik kazanmıştır. O zaman şu tespiti yapmak yanlış olmayacaktır; insanlığın % 98’lık ömrü süresinde göçebe yaşaması bir tercih değildi zorunluluktan kaynaklıydı. Bununda temel sebebi ise gerekli toplumsallığın gelişmemiş olmasıydı. Bu dönemde ki göçerlik durumunu insanlığın elinde olmadan, kendi doğası içerisinde olmak zorunda olan bir süreç olarak ele almak gerçeğe daha yakın olacaktır. Zorunlu olarak yaşanması gereken bir süreç demek daha doğru olacaktır.

İnsanlık açısından sonuçları çok ağır olan, deyim yerinde ise travma düzeyinde olan göç ettirme durumları asıl yerleşik yaşama geçtikten sonra insanlığın kendi eliyle oldukça planlı ve sistemli bir şekilde geliştirilecektir.  Yukarıda kısada olsa vermeye çalıştığımız bu tarihi gerçeklik ifade ettiğimizden katbe kat daha zalimane ve insanlık açısından yıkıcı etkileri olmuştur. Hiyerarşik sisteme yani devletli uygarlığa geçtikten sonra yaşanan tüm göç ve göçertilme olaylarının çok bilinçli ve planlı bir şekilde iktidar ve sermaye güçleri tarafında geliştirildiğine tanıklık ettik. Kapitalist sistemin dizginlenemeyen kâr hırsı için kırsal kesimin nasıl boşaltıldığını, şehir varoşlarına bırakılan köylülerin nasıl aç ve sefil bir şekilde yaşamaya mahkûm edildiklerini çok çarpıcı bir şekilde dile getirmeye çalıştık. Yine tarihten günümüze kadar yapılan tüm savaşların altında yatan esas gerçekliğin iktidar ve sermayenin biriktirme hırsı olduğu net bir biçimde anlaşılmıştır. “Coğrafi keşifler” adı altında yapılan soykırımların ve daha sonra Afrika kıtasında milyonlarca insanın köle edilerek Avrupa ve Amerika kıtasına nasıl taşındıklarını gördük. Otuz yıl ve yüz yıl savaşlarında Avrupa kıtasında ki insanların nasıl katliamlardan geçirildiği ve nasıl topraklarından sürüldüklerini, I. ve II. Emperyalist paylaşım savaşlarının dünyanın başına açtığı belaları, milyonlarca insanın öldürüldüğü milyonlarcasının sakat kaldığı ve katbe kat daha fazlasının da yerlerinden yurtlarından edildiği, çoğu yerleşim yerinin yerle bir olduğunu okuduk. Bu savaşlarda Ermeni, Yahudi, Rum ve Kürtlerin başına neler getirdiklerini dile getirmeye çalıştık. Ve günümüzde Suriye’de devam eden üçüncü dünya savaşının yaratmış olduğu felaketin ortaya çıkardığı sonuçlar yanında, insanlığa daha nelere mal olacağı kestirilemeyen bir durumla karşı karşıyayız.

Kaba bir şekilde saymış olduğumuz bu durumlar elbette insanlığın yaşanan tarihi karşısında olsa olsa ancak iğne ucu kadarının ifadesidir. Devletli uygarlık boyunca insanlığın yaşamış olduğu tüm göç, katliam, soykırım, talan vb. olayların tamamı iktidar ve sermaye güçleri tarafından oldukça planlı ve bilinçli bir şekilde uygulanan politikalar sonucu yaşanmıştır. O zaman gönüllü, ekonomik, siyasi, sosyal vb. adlar altında göçü sınıflandırmak iktidar ve sermaye güçlerini temize çıkarmak ve aklamaktır. Çünkü göçün asıl nedeni iktidar ve sermaye birikimin dizginlenemeyen kâr hırsının yol açtığı sonuçlardır. Kimileri ekonomik, siyasi, sosyal veya gönüllü de dese bunların asıl sebeb olmadığı, iktidar ve sermayenin uyguladığı politikaların bir sonucu olarak ortaya çıktığı görülmek zorundadır.

Kürdistan’da ki göçün asıl nedeni yukarıda da görüldüğü gibi bölge devletlerinin başını çektiği Kürt inkar ve imha politikalarıdır.  Amaçları, Kürdü coğrafyasıyla birlikte yapay ulus-devletin parçası haline getirmektir. Bölgede Kürde reva görülen tamamıyla Türkleştirmek, Araplaştırmak ve Farslaştırmak olmuştur. Bunu başarmanın yolu da göç, demografik yapının değiştirilmesi, vatan bilincinin yok edilmesi ve tüm bunlar yetmiyorsa son çare olarak soykırım ile bu “sorunu” çözmek olmuştur.

Kaynakça:   

1.            ( Gordon Chılde-Kendini Yaratan İnsan)

2.            Maskeli Tanrılar ve Örtük Krallar Çağı-Abdullah Öcalan-sayfa:26

3.            (AİHM savunması-1-Abdullah Öcalan- sayfa:98)

4.            Kapitalist Uygarlık -Maskesiz Tanrılar ve Çıplak Krallar Çağı-(A.Öcalan-sayfa:11

5.            Tarım Ekonomisi Dergisi 2008; 14 (2): 47 – 54-ertugrul Güreşçi-Ziya Yurttaş

6.            (leo huberman-feodal toplumdan 20yy’a sayf:183-184)

7.            Leo Huberman-Feodal toplumdan 20.yy)

8.            Kır,Kent ve Kapitalizme Geçiş: Bursa Örneği-Sevilay Kaygalak-sayfa:23

9.            (Abadan-Unat, 2002:31).”(uluslararası göç: çeşitleri, nedenleri ve etkileri-Abdurrahman Yılmaz sayfa:4

10.          ( leo huberman-feodal toplumdan 20yy’a sayf:183)

11.          (leo huberman feodal toplumdan 20yy. sayf: 175)

12.          (NTV Tarih dergisi - Şubat 2009, Sayı 1, Sayfa 21)

13.          (Modern Türkiye’nin Şifresi- Dündar Fuat-sayfa: 175)  

14.          (Modern Türkiye’nin Şifresi- Dündar Fuat-sayfa: 176) 

15.          (Modern Türkiye’nin Şifresi- Dündar Fuat-sayfa: 178-179) 

16.          ( Hull, Isabel V. (2005). Absolute Destruction: Military Culture and the Practices of War in Imperial Germany, Ithaca: Cornell University Press, p. 273.)

17.          ( King, William C. (1922). King's Complete History of the World War: Visualizing the Great Conflict in all Theaters of Action 1914-1918 The History Associates, Massachusetts, p. 437)

18.          ( Staff "Massacre of Greeks Charged to the Turks",The Atlanta Constitution, 17 June 1914, p. 1.)

19.          (Rendel, G. W. (20 March 1922). Foreign Office Memorandum on Turkish Massacres and Persecutions of Minorities since the Armistice)

20.          (   3.0 3.1 3.2 3.3 Khosoreva, Anahit. "The Assyrian/Syriac Genocide in the Ottoman Empire and Adjacent Territories" in The Armenian Genocide: Cultural and Ethical Legacies. Ed. Richard G. Hovannisian. New Brunswick, NJ: Transaction Publishers, 2007, s. 267-274. ISBN 1-4128-0619-4.)-( Travis, Hannibal. "Native Christians Massacred: The Ottoman Genocide of the Assyrians During World War I." Genocide Studies and Prevention, Vol. 1, No. 3, December 2006. Retrieved 2010-02-02.)

21.          ( 7.0 7.1 De Courtois, Sébastien. The Forgotten Genocide: Eastern Christians, the Last Arameans. Piscataway, N.J.: Gorgias Press, s. 194-195. )

22.          (wikipedia)

23.          http://www.cnnturk.com/2009/tarihte.bugun/05/14/tarihte.bugun.14.mayis/526427.0/index.html

24.          1.0 1.1 1.2 1.3 Schwartz, Adi. "All I wanted was justice" Haaretz, 10 January 2008.

25.          2.0 2.1 Malka Hillel Shulewitz, The Forgotten Millions: The Modern Jewish Exodus from Arab Lands, Continuum 2001, pp. 139 and 155.

26.          3.0 3.1 Ada Aharoni "The Forced Migration of Jews from Arab Countries, Historical Society of Jews from Egypt website. Accessed February 1, 2009.

27.          Ya'akov Meron, "Why Jews Fled the Arab Countries", Middle East Quarterly, September 1995.

28.          Warren Hoge, "Group seeks justice for 'forgotten' Jews", International Herald Tribune, November 5, 2007.

29.          6.0 6.1 Lefkovits, Etgar. "Expelled Jews hold deeds on Arab lands. Jerusalem Post. 16 November 2007. 18 December 2007.

30.            "www.wojac.com/history.html".

31.          http://www.opinion.co.uk/Newsroom_details.aspx?NewsId=88

32.          http://www.unhcr.org/cgibin/texis/vtx/iraq?page=briefing&id=4816ef534

33.          ( 2.0 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6 2.7 Türkiye'de Erozyon TEMA Vakfı İnternet sitesi)

34.          ( http://earthquake.usgs.gov/learn/facts.php)

35.          Millions Of Stricken Japanese Lack Water, Food, Heat (NPR) Tarih: 14 Mart 2011, Erişim tarihi: 17 Mart 2011)

36.          http://www.reyhaber.com/index.php?option=com_content&view=article&id=15762&catid=2&Itemid=4

37.          (Sosyolojik açıdan göç ve yasa dışı güç hareketleri-Mustafa Gürkan- sayfa: 14)

38.          Ortadoğu’da Uygarlık Krizi ve Demokratik Uygarlık Çözümü 4 Kitap Abdullah Öcalan sayfa: 252)

39.          Med sonrası Kürtler(Tori)

40.          Diroka Kürden Gocber II. Şoreş Reşi Sayfa 96, 97, 98

41.          Wikipedia

42.          İttihat ve Terakki’nin Müslümanları İskan Politikası(1913198)-Fuat Dündar

43.          (Türkiye’nin asimilasyon politikaları 1-Gülçicek Günel Tekin-Eğitimci-Araştırmacı yazar)

44.          Kürt Sorunu ve Demokratik Ulus Çözümü-A. Öcalan-sayfa: 91-92

45.          Kürt Sorunu ve Demokratik Ulus Çözümü-A. Öcalan-sayfa: 91-92

46.          (Vakit, 27 Nisan 1925)

47.          Cemil Koçak, Umumi müfettişlikler (1927-1952), İletişim Yayınları, 2003, ISBN 978-975-05-0129-6, p. 144.

48.          Birinci Genel Müfettişlik Bölgesi, Güney Doğu, p. 66.

49.          20.0 20.1 Birinci Genel Müfettişlik Bölgesi, Güney Doğu, İstanbul, p. 66, 194.

50.          Cumhuriyet, August 26, 1935.

51.          Erdal Aydoğan, "Üçüncü Umumi Müffetişliği'nin Kurulması ve III. Umumî Müffetiş Tahsin Uzer'in Bazı Önemli Faaliyetleri", Atatürk Yolu, Ankara Üniversitesi Türk İnklâp Tarihi Enstitüsü, Vol. 33-34, pp.

52.          Birinci Genel Müfettişlik Bölgesi, Güney Doğu, İstanbul, p. 66, 194.

53.          Yusuf Mazhar, Cumhuriyet, 16 Temmuz 1930, ... Zilan harekatında imha edilenlerin sayısı 15.000 kadardır. Zilan Deresi lebalep ecsat dolmuştur,

54.          Ahmet Kahraman, Kürt İsyanları: Tedip ve Tenkil, Evrensel Basım Yayın, ISBN 978-975-6525-48-7, s. 211., Karaköse, 14 (Özel muhabirimiz bildiriyor) ...

55.          The conviction here is that the Turkish succcess near Ergish and Zilan were realy gained over a few armed men and a large percentage of non-combatants., Robin Leonard Bidwell, Kenneth Bourne, Donald Cameron Watt, Great Britain Foreign Office, British documents on foreign affairs: reports and papers from the foreign office confidential print. From the first to the the second world war. Turkey, Iran, and the Middle-East, 1918-1939. The Turkish revival, 1921-1923, University Publications of America, 1997, ISBN 978-0-89093-603-0, s. 106.

56.          (Bk. JUK’ un Dersim kitabı, s. 83–121, 1932)

57.          Türkiye’nin Asimilasyon politikaları 2 - Eğitimci-Araştırmacı Yazar Gülçiçek Günel Tekin-(Bulut, 1998: 182-191)

58.          Türkiye’nin Asimilasyon politikaları 3 - Eğitimci-Araştırmacı Yazar Gülçiçek Günel Tekin-( (Bulut, 1998: 159-160)

59.          1993 Türkish Daily News & Turkish Probeda

60.          Diyarbakır barosu bölge raporu- 12.02.1998

61.          Diyarbakır barosu bölge raporu- 12.02.1998

62.          Diyarbakır barosu bölge raporu- 12.02.1998

63.          Çöktürme planı-Oktay Yıldız-16.12.2015-sayfa:1

64.          Çöktürme planı-Oktay Yıldız-16.12.2015-sayfa:2,Çöktürme planı-Oktay Yıldız-16.12.2015-sayfa:8

65.          (Irakta soykırım Kürtlere Karşı Enfal Hareketi- Human Rights Watch-sayfa:32)

66.          (Irakta soykırım Kürtlere Karşı Enfal Hareketi- Human Rights Watch-sayfa:32)

67.          Irakta soykırım Kürtlere Karşı Enfal Hareketi- Human Rights Watch-sayfa:46

68.          ( Irakta soykırım Kürtlere Karşı Enfal Hareketi- Human Rights Watch-sayfa:35)

69.          ( Irakta soykırım Kürtlere Karşı Enfal Hareketi- Human Rights Watch-sayfa:46)

70.          (Irakta soykırım Kürtlere Karşı Enfal Hareketi- Human Rights Watch-sayfa:45)

71.          (Irakta soykırım Kürtlere Karşı Enfal Hareketi- Human Rights Watch-sayfa:48)

72.          (Irakta soykırım Kürtlere Karşı Enfal Hareketi- Human Rights Watch-sayfa:48)

73.          (Irakta soykırım Kürtlere Karşı Enfal Hareketi- Human Rights Watch-sayfa:50)

74.          (Irakta soykırım Kürtlere Karşı Enfal Hareketi- Human Rights Watch-sayfa:54)

75.          (Irakta soykırım Kürtlere Karşı Enfal Hareketi- Human Rights Watch-sayfa:55)

76.          (Irakta soykırım Kürtlere Karşı Enfal Hareketi- Human Rights Watch-sayfa:57)

77.          (Irakta soykırım Kürtlere Karşı Enfal Hareketi- Human Rights Watch-sayfa:56)

78.          (Irakta soykırım Kürtlere Karşı Enfal Hareketi- Human Rights Watch-sayfa:59-60)

79.          (Irakta soykırım Kürtlere Karşı Enfal Hareketi- Human Rights Watch-sayfa: 61)

80.          (Irakta soykırım Kürtlere Karşı Enfal Hareketi- Human Rights Watch-sayfa: 62)

81.          (Irakta soykırım Kürtlere Karşı Enfal Hareketi- Human Rights Watch-sayfa:45)

82.          (Irakta soykırım Kürtlere Karşı Enfal Hareketi- Human Rights Watch-sayfa:70)

83.          (Irakta soykırım Kürtlere Karşı Enfal Hareketi- Human Rights Watch-sayfa: 72)

84.          (Irakta soykırım Kürtlere Karşı Enfal Hareketi- Human Rights Watch-sayfa: 74)

85.          (Irakta soykırım Kürtlere Karşı Enfal Hareketi- Human Rights Watch-sayfa: 101)

86.          (Irakta soykırım Kürtlere Karşı Enfal Hareketi- Human Rights Watch-sayfa: 101)

87.          (Irakta soykırım Kürtlere Karşı Enfal Hareketi- Human Rights Watch-sayfa: 96)

88.          (Irakta soykırım Kürtlere Karşı Enfal Hareketi- Human Rights Watch-sayfa: 132)

89.          (Irakta soykırım Kürtlere Karşı Enfal Hareketi- Human Rights Watch-sayfa: 130)

Kürdistan Stratejik Araştırmalar Merkezi

www.lekolin.com - www.lekolin.org - www.lekolin.net – www.lekolin.info -www.navendalekolin.com -http://kursam.org/index.html

 

 

TAGS(ETIKETLER): Goc  zoraki  iskan  ve  Kurdistan  daki  demografik  yapinin  degistirilmesi-13  

Bu Yazıya Henüz Yorum Eklenmemiş.
ÇOK OKUNANLAR
SON YORUMLANANLAR

ARAMA