'Öğretilmiş Erkeklikle Mücadele Edeceğiz'
Kadin / 23 Kasım 2009 Pazartesi Saat 10:52
12 Punto 14 Punto 16 Punto 18 Punto
Mukaddes Erdoğdu Çelik, kuruluş hazırlıkları devam eden Sosyalist Kadın Meclislerini; kolektif kadın aklını, kadın iradesini bütün parti nezdinde etkili kılmanın aracı olarak tanımlıyor.

Sosyalist Kadın Meclisleri Dönem Sözcüsü Mukaddes Erdoğdu Çelik, kuruluş hazırlıkları devam eden Sosyalist Kadın Meclislerini; kolektif kadın aklını, kadın iradesini bütün parti nezdinde etkili kılmanın aracı olarak tanımlıyor. Sosyalist Kadın Meclislerinin temel amaçlarından biri de kadın devrimi.

Geçtiğimiz günlerde kuruluşunu ilan eden Ezilenlerin Sosyalist Partisi Girişimi, kadının özgürleşmesi mücadelesini de “Sosyalist Kadın Meclisleri”yle büyütme kararı aldı. Bu amaçla, partinin örgütlenmesine bağlı olarak Sosyalist Kadın Meclisleri kuruluyor. Çalışmanın içinde yer alan yazar Mukaddes Erdoğdu Çelik, ‘’Öğretilmiş kadınlıkla mücadelenin yanında, öğretilmiş erkeklikle de mücadele edeceklerini’’ söyledi. Mukaddes Erdoğdu Çelik ANF'nin sorularını yanıtladı.

* Ezilenlerin Sosyalist Partisi Girişimi Sosyalist Kadın Meclislerinin kurulduğunu ilan etti… Öncelikle şunu sormak istiyorum… Siyasi partilerin ağırlıklı olarak kadın örgütlenmesi (DTP dışında) kadın kolları biçiminde… Fakat siz, kadın meclisi olarak örgütleneceksiniz. Neden bu tercih edildi?

- Kadın kolları eskimiş bir kavramlaştırma, kadınları partinin bir küçük uzvu gibi ele alan bir anlayışı yansıtmaktadır. Uygulamada da öyledir; kadınlar ve kadın çalışmaları sadece bir parçadır. Yetersizdir; kolektif kadın aklı, kadın iradesi oluşturmak ve bütün parti nezdinde etkili kılmak kollarla mümkün değildir. Biz bu fikri ve bu pratiği aştık. Meclisler, partinin kadın örgütü, partide eşit temsili esas alan, yani göğün yarısı gibi kadınları partinin yarısı yapacak bir bölüm. Bir departman değil, adeta ikinci bir parti gibi varlık gösterecek ve çalışacaktır. Böylelikle siyasi alanda yarı yarıya kadın temsilini ve önderleşmesini gerçekleştirmekten söz edebileceğiz.

“PARTİDE KADIN AKLI VE İRADESİ ETKİN KILINACAK”

* Bir örgütlenme modeli olarak nasıl olacak, anlatabilir misiniz? Örneğin nasıl karar alacak?

- Öncelikle partinin örgütlendiği her yerde ve her düzeyinde parti organlarına paralel olarak bir de kadın meclisleri olacak. Parti meclisleri kadın ve erkek bütün üyeleri kapsayacak ama ona paralel bir de sosyalist kadın meclisleri olacak. Bu meclisler parti politikalarının oluşumuna kadın aklı ve iradesini daha etkin katmak için bütün gündemlerini önceden görüşecek, ortak meclislere bu görüşlerin gücünü taşıyacak ve etkili olmaya çalışacaktır. Aynı şekilde parti meclislerinin ya da organlarının aldığı bütün kararları bir de kadın cephesinden ele alacak ve bunun gerektirdiği yeni kararları oluşturacak ve yaşama geçirecek. Meclisler bu bağlamda kendi kararlarını alır ve uygularken özerk olacak, onların kendi alanlarında aldığı kararlar parti genel organlarını bağlayacak.

* Sosyalist Kadın Meclisi’ne kimler katılacak? Parti üyesi olması şartı aranacak mı?

- Sosyalist Kadın Meclislerine bütün partili kadınlar katılacak. Ancak Meclislere ve çalışmalarına katılmak için parti üyeliği şart olmayacaktır. Yani sosyalist kadın meclislerine partisiz kadınlar da katılabilecektir. Partinin mücadelesi içinde olmak isteyen bütün işçi ve emekçilerin parti meclislerinde yer alması gibi sosyalist kadın meclislerine de bizimle birlikte mücadele etmek isteyen, bu faşist gerici ve erkek egemen düzene öfkesi olan, bundan kurtulmak isteyen herkes meclis üyesi olabilecek. Meclis üyeliğinin iç tüzükçe belirlenecek karar alma, seçme ve seçilme hakları başta gelmek üzere bütün haklarından yararlanacaktır.

* Sosyalist kadın meclislerini oluştururken, incelediğiniz ya da örnek aldığınız bir model, deneyim var mı?

- En yakın deneyim Kürt kadın hareketinin pratiği ve örgütlenmesidir. Kuşkusuz onların örgüt modelleri daha geniş, sadece meclisleri yok. Parti ve ordu örgütlenmeleri de mevcut. Bizi, diğer hedefleri reddetmeksizin bugün için asıl ilgilendiren Meclisler.

* Sosyalist kadın meclislerinin, gerek demokratik kadın hareketi gerekse de sosyalist kadın hareketinde nasıl bir misyonu olacak?

- Şu an için Ezilenlerin Sosyalist Partisi içinde tek ama etkili ve yetkili bir düzeye yükselterek Meclisleri gerçekleştirmeye yönelmiş bulunuyoruz. Sosyalist kadın meclisleri, sosyalist kadın hareketinin yönetici, örgütleyici gücü olacak. Kadın mücadelesinin politikalarını oluşturarak bir öncü, yol açıcı bir işlev üstlenecek. Kendi yayın organ ya da organları olacağı gibi parti basınının kadın bölümlerini de yönetecek. Sosyalist Kadın Meclisleri, demokratik kadın hareketini fikirleri ve etkinlikleriyle etkilemeye çalışacaktır elbet. Ancak demokratik kadın hareketi bağımsız bir güç olduğu ve olacağı için SKM ancak bu alanda çalışmaların gelişmesinden kendini sorumlu sayabilecektir.

* Sosyalist kadın meclisleri, diğer demokratik kadın örgütleriyle ilişkisini hangi ilkelerle oluşturacak?

- Bütün kadın örgütleriyle dün olduğu gibi bugün de hayatın ve mücadelenin gerektirdiği her yerde birlikte, ortak üretim ve eylemde olacağız. Zaferleri de ve kazanımları da paylaşacağız. Kadın cinsin ortak örgütlülük ve üretimine, bunun imkanlarının yaratılmasına daha çok önem vereceğiz.

“ÖĞRETİLMİŞ ERKEKLİK İLE DE MÜCADELE EDECEĞİZ”

* Deklarasyonunuzda da kadın devrimi vurgusu söz konusu… Nasıl bir kadın devriminden bahsediyorsunuz, açabilir misiniz bu kavramı?

- Bir cins bilincinin iç dinamiğini oluşturduğu, sosyalist kadınların kendi eski konumlarına isyanı diyebiliriz kısaca. Öğretilmiş kadınlıkla mücadele etmek olacağı gibi, öğretilmiş erkeklikle mücadele etmek, erkek egemenliğini parti saflarında yenilgiye uğratmak savaşını vermek olacaktır kadın devrimi. Politikayla uğraşmayı merkeze koyan, geleneksel kadınlık görevlerini terk edip kendisini dünyaya açan kadınların hareketi demektir kadın devrimi. Örneğin kadın devrimini tartışan sosyalist kadınlar bütün kolektif ortamlarda mutfaklardan çıkmak kararı almıştır. Bu kolektif ortamlarda mutfakların erkek sosyalistlere bırakılması demektir. Sadece bununla yetinmez kadın devrimi fikri; bütün işlerin mutfağından da çıkmayı hedeflemek, kadınların siyasi-teorik-ideolojik ve daha birçok çalışmada öne fırlamaktan başka önderleşmesi demek olacaktır.

* Erkek egemen zihniyet yaşamın her alanında kadının karşısına çıkıyor. Buna, sol sosyalist örgütlenmeler de dâhil… Sizin bu konudaki düşüncenizi merak ediyorum. Ayrıca, “içimizdeki erkek egemen iktidarlarla” mücadele nasıl olacak? Sosyalist kadın meclislerinin, bir kadın devriminin yanı sıra “içimizdeki toplumsal erkeklikle mücadelesi” nasıl olacak? Bu konuda neler düşünüyorsunuz?

- Kadın devriminin başlıca açılımlardan biri erkek egemenliğiyle, partide de erkek egemen iktidarla mücadele etmektir ve birçok durumda bu kadın cinsin öne çıkabilmesi için ilk kırılacak zincir olmaktadır. Sosyalist Kadın Meclisleri bu kavganın örgütleyicisi yürütücüsü ve zafere taşıyanı olacaktır.

* Kadın mücadelesinde bir teori üretimi sorunu da olduğunu düşünüyorum.

- Evet var, ancak sosyalist kadınlar son yıllarda daha sistematik çalışmalara girişerek bu sorunu da çözmeye çalışıyorlar. Kadın sorununun aydınlatılmasından, kadın mücadele perspektiflerinin oluşturulmasına, mücadelenin araç ve yöntemlerine dair teorik açılımlar yapmak, kadın devriminin bugünden yarına yürünecek yolun teorisini, program ve taktiklerini oluşturmak, politikanın olduğu gibi teorinin de bütün diğer alanlarında kadının teorik kafasını ve üretimini oluşturmak, artık daha fazla dikkat merkezinde ve etkinliğimizin içinde olacaktır.-ANF

Kürdistan Stratejik Araştırmalar Merkezi

www.lekolin.org - www.lekolin.net – www.lekolin.info

TAGS(ETIKETLER):  

Bu Yazıya Henüz Yorum Eklenmemiş.