Kürdistan Öğrenciler Konfederasyonu Kuruldu
Gençlik / 20 Mayıs 2013 Pazartesi Saat 23:47
12 Punto 14 Punto 16 Punto 18 Punto
Almanya'nın Köln kentinde hafta sonu Kürdistan Öğrenciler Birliği (YXK) 1. Avrupa Kongresi'nde Kürdistan Öğrenciler Konfederasyonu'nun kurulması kararlaştırıldı.

Almanya'nın Köln kentinde hafta sonu Kürdistan Öğrenciler Birliği (YXK) 1. Avrupa Kongresi'nde Kürdistan Öğrenciler Konfederasyonu'nun kurulması kararlaştırıldı. "18 Mayıs Şehitleri"ne adanan kongrede Avrupa'da Kürt öğrenci hareketini örgütleyecek konfederasyonun yönetimi seçildi. Konfederasyona bağlı her ülkede öğrenci federasyonları kurulacak.

Almanya'nın birçok kentinden yanı sıra Hollanda, Fransa, Avusturya, Belçika ve İngiltere'den Kürt öğrenciler Cumartesi ve Pazar günleri Köln kentinde Kürdistan Öğrenciler Birliği (Yekîtiya Xwendevanên Kurdistan-YXK)'nin 1. Kongresi'nde buluştu. Köln üniversitesinin salonunda dün sona eren kongrede bir dizi karar alındı. Diğer dillerde YXK isminin yerine Kürdistan Öğrenciler Konfederasyonu'nun kullanılması kararlaştırılan kongrenin sonuç bildirisi şöyle:

"Kuruluşundan bugüne değin kendisini Kürdistan devriminin bir parçası olarak tanımlayan YXK Kürt Halk Önderi Abdullah Öcalan'ın "Demokratik kurtuluş ve Özgür yaşamı inşa Hamlesini" başlatmış olan çağrısına da gerçekleştirdiği bu kongreyle cevap olacaktır. Nasıl ki YXK 1991 yılında Kürdistan'da Kürt toplumuna karşı yürütülen topyekun imha saldırılarına cevap olarak kurulduysa, bugün de demokratik, cinsiyet özgürlükçü, ekolojik toplum paradigmasına göre Avrupa çapında konfederal biçimde örgütlenmeyi ve demokratik kurtuluş sürecinin kendisine biçtiği rol ve misyonu almaya hazırdır.

Kürt toplumunun Kürdistan'ın dört bir yanında ve yaşadığı her alanda diğer halklarla ve demokrasi güçleri ile demokratik özerk sistemini kurduğu, Kürdistan özgürlük mücadelesinin meşrutiyetinin dünya kamuoyunda tartışılmaz olduğu, diasporadaki Kürt toplumunun yeniden yapılanma sürecine girdiği bir süreçte YXK'nin kendisine biçtiği bu rol önemlidir. Bu sadece Avrupa'daki Kürdistanlı öğrencileri ve Kürt sorununa gönül vermiş dostlarını değil bütün dünyaya dağılmış Kürdistanlı gençlerin ve özellikle öğrenci gençliğin örgütlenmesi açısından tarihi bir karardır.

Toplumların değişip dönüşmesinde, demokratik, bilimsel, özgürlükçü ve evrensel değerlere göre ilerlemesinde öncü rolü olan öğrenci aydın Kürt toplumunun ve Kürdistan'daki diğer halkların içinden geçtiği özgürleşme ve toplumsal irade olma sürecinde rol oynama durumundadır. Bu anlamda dünyanın dört bir yanına dağılmış Kürdistanlı öğrencileri ve Kürt sorununun çözümünde kendisini sorumlu gören her öğrencini 18 Mayıs'ta Almanya'nın Köln Üniversitesinde gerçekleşen 1 Avrupa YXK Kongresinin kararlarını dikkate almaya ve buna göre örgütlenmeye çağırıyoruz."

YXK'nin kendisini Avrupa çapında Kürdistan Öğrenci Konfederasyonu olarak örgütleyeceği kararlaştırılan kongrede konfederasyonun amaçları şöyle sıralandı: "YXK-Avrupa Konfederasyonun en temel önceliği demokratik, cinsiyet özgürlükçü ve ekolojik toplum paradigmasını kavrar ve bunu hayat felsefesi olarak bilir. Bu çerçevede 'Demokratik kurtuluş ve özgür yaşam' sürecini sahiplenir, buna göre politik, diplomatik, sosyal-kültürel, akademik, eğitsel alanlarda sürece denk düşen çalışmalar yürütür."

HER ÜLKEDE ÖĞRENCİ FEDERASYONLARI KURULACAK

YXX bundan sonra örgütlü olduğu ülkelerde Avrupa Öğrenci Konfederasyonu'na bağlı federasyonlar kurulacak. Konfederasyonun yönetimine ise ülkelere göre şu öğrenciler seçildi;

Almanya: Sozdar Sevim ve Mehmet Tag

Fransa: Mehmet Dermir ve Jiyan Armanc

Avusturya: Ahmet Eren ve Mücahit Erolb

Belçika: Orhan Kılıç ve Şahin Zılan,

Hollanda: Kurucu üye Dilan Tija,

İngiltere: Kurucu üye öğrenci Elif Eren

Dış sahalar: Hüseyin Erdal

YXK-Avrupa Konfederasyonu'nun örgütlü olmadığı İngiltere, Hollanda, İskandinavya ve İsviçre gibi ülkelerde örgütlenme çalışması yapacağı, ayrıca Amerika, Rusya, Balkan ülkeleri ve Güney Kıbrıs'taki Kürdistanlı öğrenciler ile demokratik öğrenci yapılarıyla ilişkilenerek ortak hareket edeceği belirtildi. Sözkonusu olan Ortadoğu, Türkiye ve Kürdistan'daki demokratik öğrenci örgütlenmeleriyle de ortak hareket etmeyi hedefleyen bir konfederasyon.

YXK-Avrupa Konfederasyonun tüzüğünün 1. Avrupa Kongresinde yürütülen tartışma ve kararlaşmalar ekseninde eski tüzüğü esas alarak belirlenen yönetim tarafından yeniden düzenlenerek 2. YXK Avrupa Kongresine sunulacağı belirtilen kongrede ülke federasyonlarının bu tüzüğü esas alarak kendi özgünlüklerinde dernekleşeceği ifade edildi.

KONGRE KARARLARI

Kongrede alınan diğer önemli kararlar ise şunlar:

- YXK-Jin kendisini YXK Konfederasyonu çatısı altına özgün ve özerk örgütler. Kendi planlaması ve karar tasarılarına konfederasyon, kongre ve konferanslarına özgün hazırlayarak sunar.

- YXK-Avrupa Konfederasyonu ve ülke federasyonları yıllık düzenli kongrelerini yapar. Buna göre YXK Konfederasyonu 2014 Nisan ayında 2. Olağan kongresini Almanya'da yapar.

- YXK-Avrupa Konfederasyonu Kürdistan Özgürlük Mücadelesinin diğer kurum ve Kuruluşları ile kendi özgünlüğünü kayıp etmeden eşgüdümlü çalışmayı esas alır.

- Konfederasyon öğrenci sorunlarına yönelik kültürel, tarihsel, akademik ve siyasal konularda broşürler ve araştırmalar hazırlar.

- Konfederasyon düzenli olarak gerçekleştirdiği Hüseyin Çelebi Anma Şiir ve Öykü Etkinliği'nde dereceye giren eserleri kitaplaştırır.

- YXK-Avrupa Konfederasyonu  insanı kriterleri esas alarak gelişen önemli olaylara karşı tepkisini dosya ve basın açıklamalarıyla dile getirir, tarihi önem taşıyan günlerde kutlama ve/veya anma mesajları yayınlar.

- Her ülke federasyonu bulunduğu ülkenin dilinde ve Kürtçe internet sayfalarını kurar, sosyal medyayı sağlıklı bir şekilde işleterek Kürt halkının meşru özgürlük mücadelesi için kamuoyu çalışması yürütür.

- Ronahî dergisi Almanca-Kürtçe olarak (Almanya, Avusturya ve İsviçre), Fransa- Kürtçe (Fransa ve kısmen Belçika), Flamanca-Kürtçe ( Hollanda ve kısmen Belçika), İngilizce-Kürtçe (İngiltere ve İskandinavya ülkeleri) olarak düzenli aralıklarla yayınlanır.

- Konfederasyon ve ülke federasyonları tanıtmak için bir tanıtım broşürü çıkarılır, düzenli olarak güncelleştirilir. Genel tanıtımın yanında birimlerimiz ve yereldeki derneklerde ek olarak tanıtım broşürleri çıkarırlar. Çalışma yürütülen üniversitesi öğrenci gazete/dergilerinde Kürt sorunuyla ilgili yazıların yayınlanmasını sağlar.

- Bir rehber olarak vazife görmek ve kolaylaştırmak için üniversite kayıt işlemleri, öğrenim aidatı, yabancı dil kursu, ev aramada yardımcı olup sosyal iletişim kurma. Bunun için aktiviteler sunmak ve toplumu buna dair edebilmek. Öğrencileri yüksel öğrenime motive etmek, kendilerine tavsiyelerde bulunup yardımcı olmak. Lise, üniversite ve akademik boyutta çalışma yürüten kesimlerin sosyal, kültürel ve diğer sorunlarına göre politikalar üretir, danışmanlık yapmaya çalışır.

- Konfederasyon kendini Kürt dilini ve kültürünü akademik anlamda geliştirmekten sorumlu görür bu çerçevede etkin çalışma yapar. Farklı kültürlerin olumlu ve ilerici yanlarını örnek alır, bunların Kürt kültürüyle etkileşiminin yaratacağı gelişmeyi kabul eder.

- Konfederasyon Kürtçenin öğrenilmesi ve Öğretilmesi için Avrupa çapında proje, plan ve çalışma geliştirmekle yükümlüdür. Bu çerçevede daha önce başlatılan Kürtçe-öğren ve Öğret projesinin geliştirilmesi için çalışma yürütür.

- Konfederasyon amaç ve hedeflerini yerine getirmek için bilimsel konferans, seminerler, sempozyumlar Kürtçe dil kursları, gerçekleştirir. Avrupa çapında film festivali, konserler, tiyatro, üniversitelerde kültürel şenlikler, Newroz kutlamaları gibi kültür-sanat etkinliklerini teşvik eder ve uygulanması için kendisini sorumlu görür.

- Konfederasyon Avrupa çapında Kürt öğrencilerini dünyanın farklı toplumlarına kamuoyu çalışması ve halk-diplomasisi için delegasyonlar şeklinde örgütler.

- Konfederasyon temel insan haklarına ters düşmeyen tüm gençlik örgütleri, öğrenci dernekleri, partilerin gençlik kolları, insan hakları ve insani yardım kuruluşları, çevre örgütleri ve insan hakları kuruluşlarıyla ilişki geliştirir, etkinlik ve eylemselliklerde ittifaklar kurar.

"ÖCALAN'A ÖZGÜRLÜK" KAMPANYASINDA HEDEF 200 BİN İMZA

21. Hüseyin Çelebi etkinliğinin bütün YXK-Konfederasyonu tarafından sahiplenilmesi kararlaştırılan kongrede ayrıca "Kürt Halk Önderi Abdullah Öcalan'a ve siyasi tutsaklara Özgürlük, Kürdistan'a statü" adli imza kampanyasında 200 bin imza hedefine ulaşmaya çalışılacağı bildirildi. "Demokratik Kurtuluş ve Özgür Yaşam Hamlesi"ne yönelik konferans, seminer ve panel dizisinin her federasyon tarafından düzenleneceği belirtilen kongrede Yıl sonunda Ekvator'da gerçekleşecek Uluslararası Öğrenci Gençlik Festivali'ne Avrupa'dan bir delegasyonun gönderilmesi kararlaştırıldı.

– ANF


Kürdistan Stratejik Araştırmalar Merkezi

www.navendalekolin.com - www.lekolin.org - www.lekolin.net – www.lekolin.infoTAGS(ETIKETLER):  

Bu Yazıya Henüz Yorum Eklenmemiş.
ÇOK OKUNANLAR
SON YORUMLANANLAR

ARAMA